สร้างเมื่อ :
Download Client Full & Mini

ดาวน์โหลดไฟล์เกมส์ Full และ Program อื่นๆ ของเซิร์ฟเวอร์

ทางเรามีให้เลือกโหลดหลายช่องทาง เลือกโหลดลิ้งใดลิ้งหนึ่งเท่านั้น!

คำแนะนำ : กรุณาปิดแอนตี้ไวรัสก่อนติดตั้ง เพื่อป้องกันปัญหาแอนตี้ไวรัสลบไฟล์เกมส์
Download Flie Upload Description
SealOnlinePlusClassicVerOBT_Ver1.0.4.3.exe ลิ้งจากเซิพโดยตรง ตัวเต็มติดตั้งเล่นได้ทันที
SealOnlinePlusClassicVerOBT_Ver1.0.4.3.exe Google Drive ตัวเต็มติดตั้งเล่นได้ทันที
SealOnlinePlusClassicVerOBT_Ver1.0.4.3.zip ลิ้งจากเซิพโดยตรง เข้าเล่นผ่าน gamestart.exe
SealOnlinePlusClassicVerOBT_Ver1.0.4.3.zip Google Drive เข้าเล่นผ่าน gamestart.exe
ตัวติดตั้งเกมส์สำหรับเน็ตบางคนที่เข้าไม่ได้ (เน็ตโทรศัพท์)
Download Flie Upload Description
SealOnlinePlusClassicVerOBT_Ver1.0.4.3.exe Link Main สำหรับเน็ตบางคนที่เข้าไม่ได้ (เน็ตโทรศัพท์)
Please turn off the antivirus before installing
Download Flie Upload Description
SealOnlinePlusClassicVerOBT_Ver1.0.4.3.exe Link Main GAME CLIENT ENGLISH VERSION